Ahurea

Cultural

Ngā Waiata o Te Rarawa

E Kau 

E kau ki te tai e, e kau ki te tai e 

E kau rā, e Tāne wāhia atu rā  

Wāhia atu rā te ngaru hukahuka o Marerei-ao 

 

Pikitia atu te aurere kura o Taotao-rangi e 

Pikitia atu te aurere kura o Taotao-rangi e 

 

Tapatapa ruru ana  

Tapatapa ruru ana te kakau o te hoe 

 

E auheke ana  

E auheke ana 

E tara tutu ana te huka o Tangaroa  

 

I te puhi whatukura  

I te puhi whatukura  

I te puhi mārei kura 

I te puhi mārei kura o taku waka e 

 

Ka titiro iho au  

Ka titiro iho au ki te pae o uta  

Ki te pae o waho 

 

Piki tū rangi ana  

Piki tū rangi ana te kakau o te hoe 

Kumea te uru o taku waka e 

 

Ki runga ki te kiri waiwai o Papa-tū-ā-nuku e 

Ki runga ki te kiri waiwai o Papa-tū-ā-nuku e 

E takotō mai nei 

 

Ki runga ki te uru  

Ki runga ki te uru tapu nui o Tāne 

E tū mai nei 

 

Whatiwhati rua ana  

Whatiwhati rua ana te hoe o Pou-poto 

 

Tau ake ki te hoe  

Tau ake ki te hoe nā Kura he ariki whatu manawa 

Tō manawa e Kura ki taku manawa 

 

Ka irihia  

Ka irihia ki Wai-o-nuku 

Ka irihia 

Ka irihia, ki Wai-o-rangi 

 

Ka whiti au ki te whei ao 

Ki te ao mārama 

Tupu kerekere tupu wanawana e 

 

Ka hara mai te toki e 

O haumi e hui e taiki e! 

 

Swim on the sea, swim on the sea 

Swim now oh Tāne 

Split the foamy waves of Marerei-ao 

 

Ascend the sacred current of Taotao-rangi 

The slow motion of the oars

 

The foam of Tangaroa is standing in crests  

Descending on the sacred plumes of my canoe 

 

I look down on the inner and outer rows of surf 

The handle of the paddle is lifted to the sky 

The head of my canoe is pulled forward 

 

Onto the skin of mother earth lying there 

With the sacred head of Tāne standing above

 

The paddle of Pou-poto breaks in two 

And the paddle of Kura is taken 

 

A great chief and high priest of very great heart 

Your heart oh Kura bound to my heart 

 

Lifted, lifted up in the waters of the earth 

Lifted, lifted up in the waters of the heavens 

 

I cross the mortal world to the world of the light 

Let it grow in deep wonder and awe. 

 

Bring here the axe 

Come gather in full force, it is done! 

 

 

This karakia is said to have been used by Nukutawhiti on his arrival into the Hokianga Harbour on Ngātokimatawhaorua.  It refers to Marerei-ao and Taotao-rangi, places in Hawaiiki, and to the spiritual powers Tāne and Tangaroa.  The karakia was revised by Himiona Kamira of Te Tao Māui and then later arranged as a pātere by Brian Paparoa of Ngāti Tamatea.  It was first performed as a Pātere in 1997 by Te Kura Taumata o Panguru.