Marae

Nga Marae O Te Rarawa

Ngā Marae me Ngā Hapū

Te Iwi o Te Rarawa is a confederation of hapū, each of which has their own identity. Te Rarawa and affiliated hapū have as their foundation 23 hapū marae.

The marae are the modern day representatives of the hapū that make up Te Rarawa and affiliated hapū. There have been many hapū that have occupied the rohe over time. Some can be defined as hapū tino whai mana (hapū with the strongest ancestral rights), and others as hapū moemai (hapū who have an historical association with hapū tino whai mana), hapū moeroa (hapū whose fires have grown cold), and hapū whakakōtahi (hapū established to unite several hapū for a common purpose or after an historical incident). More than 30 hapū have maintained ahikāroa up to the present day. Many of the hapū have whakapapa links to other Iwi and whenua in other rohe. Likewise there are whānau and hapū from other Iwi that have land interests in the rohe of Te Rarawa. The hapū and marae have their own identity and come together when necessary to combine their resources as an Iwi.

Korou Kore Marae in Ahipara on Te Oneroa a Tōhē represents the hapū of Ngāti Moroki. They also have ties to Te Aupōuri. Hapū interests in land include Muriwhenua South, Awanui, Ōkiore, Ahipara, Te Oneroa a Tōhē, and Tauroa.

Mātihetihe Marae, at Mitimiti on the West Coast represents the hapū of Te Tao Māui and Te Hokokeha. It is also connected to several old hapū including Pororewarewa, Ngāti Kaha, Ngāti Hinerangi and Whānaumaii, with strong links to Ngāti Ruanui / Te Aupōuri. Hapū interests in land include Kahakaharoa, Wairoa, Mātihetihe, Taikarawa, Moetangi, Ototope, Whakaterewhenua, Whakarawerua, Hauturu, Waitaha, Waikare, Te Kauae-o-Ruru-Wahine, and Waireia.

Morehu Marae, Ōhaki Marae and Taiao Marae, on the Whāngāpe Harbour in Pawarenga, all represent the hapū of Te Uri o Tai. Pawarenga was originally part of the rohe of Whāngāpe and went under the hapū name of Ngāti Haua in former times. They are also connected with old hapū including Kaingamata, Ngāti Tūmamao, Ngāti Kuri, and Ngāti Ruanui / Te Aupōuri with links to Ngāti Te Ao. Hapū interests in land include Paihia, Pakinga, Whakarawerua, Hauturu, Rotokakahi, Te Awaroa, Te Uhiroa, Te Kauae-o-Ruru-Wahine, Waireia, Whakakoro, Manukau, and Ōtangaroa.

Motutī Marae on the Hokianga Harbour represents the hapū of Ngāti Te Maara, Te Kaitutae, Ngāī Tamatea, Te Waiariki, and Ngāti Muri Kāhara. Hapū interests in land include Waihou, Whakarapa, Motutī, Motukauri, Ngāhō, Pākau-o-te-hōkio, Tautehere, Manganuiowae, Te Takanga, Te Karaka, Te Kauae-o-Ruru-Wahine, and Waireia.

Ngāti Manawa Marae in Panguru represents the hapū of Ngāti Manawa, Waiāriki and Te Kaitutae. Hapū interests in land include Whakarapa, Waihou, Te Karaka, Kahakaharoa, Manganuiowae, Te Kauae-o-Ruru-Wahine, Te Takanga, Tautehere, and Ōtangaroa.

Ōwhata Marae, on the Ōwhata / Herekino Harbour, represents the hapū of Ngāti Torotoroa, Tahukai and Te Popoto. They also have close connections with Ngāti Kuri rāua ko Ngāti Wairupe. Hapū interests in land include Rarotonga, Rāwhitiroa, Ōwhata, Te Paku, Te Pūhata, Te Uhiroa, Manukau, and Epakauri.

Ngāi Tūpoto Marae at Motukaraka on the Hokianga Harbour represents the hapū of Ngāi Tūpoto and Ngāti Here. It also has close associations with Ngāpuhi. Hapū interests in land include Tapuwae, Motukaraka, Pūrakau, Tautehere, Manganuiowae, Taraire, Te Karae, Pikipāria, and Tauteihiihi.

Rangikohu Marae on the Ōwhata / Herekino Harbour represents the hapū of Ngāti Kuri rāua ko Ngāti Wairupe and Te Aupōuri. Hapū interests in land include Manukau, Epakauri, Rarotonga, Rāwhitiroa, Orowhana, Tauroa, Pūhata, and Te Uhiroa.

Roma Marae in Ahipara represents the hapū of Ngāti Waiora, Ngāti Pākahi, Te Patukirikiri, and Parewhero. Hapū interests in land include Te Oneroa-a-Tōhē, Muriwhenua South, Awanui, Ōkiore, Ahipara, Ōkahu, Kaiawe, Tauroa, Waitaha, Manukau, Rāwhitiroa, and Epakauri.

Tauteihiihi Marae and Pikipāria Marae in Kohukohu and Pāteoro Marae in Te Karae, all on the Hokianga Harbour, represent the hapū of Ihutai. They also have close associations with Ngāti Toro, Kohatutaka, Te Patutaratara, Te Rahowhakairi and Ngāti Hua. Hapū interests in land include Te Karae, Pikipāria, Tauteihiihi, Taraire, Maungataniwha, and Takahue. Te Ihutai also has close whakapapa associations with Ngāpuhi and land interests outside of Te Rarawa’s area of interest.

Te Arohanui Marae in Mangataipa, off the upper reaches of the Mangamuka River, represents Kohatutaka, and has connections with Te Ihutai, Tahāwai, Te Uri o Te Aho, and Te Rahowhakairi. Hapū interests in land include Mangamuka, Maungataniwha, Te Karae, Takahue and the Mangamuka River blocks. They also affiliate to Ngāpuhi and have land interests outside of Te Rarawa’s rohe.

Te Kotahitanga Marae, on the Whāngāpe Harbour represents the hapū of Ngāti Haua. They also have links to older hapū including Te Tāwhiu, Tahukai and Ngāti Tūmamao. Hapū interests in land include Whakakoro, Te Kauae-o-Ruru-Wahine, Paihia, Rawhitiroa, Te Pūhata, Te Uhiroa, Manganuiowae, and Te Awaroa.

Te Uri o Hina Marae and Te Rarawa Marae in Pukepoto represent the hapū of Ngāti Te Ao, Tahāwai, and Te Uri o Hina. Hapū interests in land include Takahue, Kaitāia, Kerekere, Otararau, Ōkahu, Kaiawe, Kokohuia, Pukepoto, Tangonge, Ōkiore, Awanui, Muriwhenua South, and Kahakaharoa.

Waihou Marae on the Hokianga Harbour represents the hapū of Ngāti Te Reinga. Parewhero, Te Waekoi, Te Uri o Te Aho, Whānau Moko, Te Waiāriki and Ngāti Moroki also have links to Waihou. Hapū interests in land include Waihou, Waireia, Te Kauae-o-Ruru-Wahine, Te Takanga, Ōtangaroa, Te Karaka, Kahakaharoa, and Whakarapa.

Wainui Marae in Ahipara represents the hapū of Ngāti Moetonga and Te Rokekā. They also have ties to Te Aupōuri and Ngāi Takoto. Hapū interests in land include Te Oneroa a Tōhē, Muriwhenua South, Awanui, Ōkiore, Ahipara, Tauroa, Ōkahu, and Orowhana.

Waiparera Marae, at Rangi Point on the Hokianga Harbour represents the hapū of Patutoka. They are also connected to Tahāwai, Whānau Pani, Te Hokokeha and Te Tāwhiu. Waiparera Marae also has strong links to Ngāpuhi, Te Roroa and Ngāti Whātua. Hapū interests in land include Kahakaharoa, Whānui, Orongotea, Rangi Point blocks, Te Karaka, Waireia, Wairoa, Waihou, Whakarapa, Manganuiowae, Te Kauae-o-Ruru-Wahine, Te Takanga, Ōtangaroa, Pātiki, and Takahue blocks.

Waipuna Marae in Panguru represents the hapū of Te Kaitutae and Waiāriki. Hapū interests in land include Whakarapa, Waihou, Te Karaka, Kahakaharoa, Waireia, Manganuiowae, Te Kauae-o-Ruru-Wahine, Te Takanga, Tautehere, Ōtangaroa, and Maungataniwha.

Whakamaharatanga Marae in the Manukau district represents the hapū of Ngāti Hine and Patupīnaki. They also have connections to Ngāti Tūmamao, Ngāti Wairupe, and Parewhero. Hapū interests in land include Manukau, Orowhana, Epakauri, Rāwhitiroa, Tauroa, and Te Uhiroa.