Ahurea

Cultural

Te Rautaki Reo o Te Rarawa

Whakataki Introduction

He aha ai mātou e arahina mai ana i te kaupapa o te rautak i reo nei? Ki te kore, kei mimiti te puna reo arā, ko te toto nei e rere mai e rere atu i te manawa o tō tātou iwi, ko te reo o Te Rarawa.

E kitea e tātou i te mimiti haere o tō tātou reo, i ngā kura, i ngā hapori, i ngā marae, tae atu ki ō tātou kāinga. Ko te take, ngaro haere i ngā kuia mā, koroua mā. Ko rātou ngā pou i tō tātou reo engari kīhai te nuinga i tuku taua reo ki ngā mokopuna, tamariki raini.

E maha ngā tamariki e haere ana ki ngā kura aur aki, torutoru noa iho e peka atu ki ngā kura kaupapa Māori, Whare Kura nōki.

Ko te take, e kore i ngā mātua e whakapono ana, e ngākau pono ki te reo o ō tātou tūpuna. Ko te take, e kore i ō rātou mātua e whakapono ana ki tō tātou reo.

Me tīmata tātou i tēnei mahi ahuwhenua, tenei mahi puku hei whakapā atu te reo ki ngā uri whakatupu, ki ngā uri aewa ranei. He mana, he wana, he tapu, he maur i kei roto i tō tātou reo o Te Rarawa. Tukua te reo kia rere. Ko te reo areare e karanga mai, ko ngā pou o te whare nei. Ki te noho kūare tonutia e tātou, arā, pōhēhē ana e ora pai ana i tō tātou reo, hēngia ko te reo Pākehā e whakatinana ai i te i te pū o tō tātou Te Rarawatanga.

Nō reira, me whawhai tonu tātou, pērā ki te Mangōpare hei ora tika ai i te reo o Te Rarawa. Ko ngā poupou, ko ngā kuia mā, koroua mā, kaumātua mā. Ko tō rātou honohono ki ngā mokopuna e whakapikau ana i taua reo. Kia kaua e tuohu nei ki ngā pae maunga, kake mai ki te tihi o manono. Ruku mai i te wai āpuru, i te wai whakateatea, i te wai rere kō i te reo o te Māori, i te reo o Te Rarawa.

We accept that the journey to lifting our people and their revitalisation of te reo will be challenging. Speaking te reo is not practiced deliberately and consistently. While the Crown can take ample responsibility for this, we must stop grieving our loss and embrace our reo by moving it from the mantel piece, where it catches dust to the minds and hearts of our people,where it will express itself through the breath of life.

Download Te Rautaki Reo o Te Rarawa PDF