Ahurea

Cultural

Ngā Waiata o Te Rarawa

He tangi mō Te Huhu

 

Tērā te uira e hiko i te rangi 

E wāhi rua ana, rā runga o Tauwhare 

Kāore ia nei ko te tohu o te mate 

Unuhia noatia te ata o Whārō 

I haere wareware ko te hoa i ahau 

 

Tākiri whakarere te pua i tō ringa 

Rongo mai Haranui, Uenukuwareware 

E ui ana koe, “kei hea te mārama?” 

He Tangaroamua, he paunga korekore 

Ka rūmaki atu koe i runga o Raukawa 

Ka rere whakawahine te tōnga o te rā 

E tangi haere ana ngā tai o te uru 

Te papa o Whareana tō ara haerenga 

Tāhuhu kau ana ngā puke i te tonga 

Ka hutia te tohunga ki runga ki a Rona 

Ka whakairia nei, e i 

 

Uakina ake rā te tatau o te rangi 

Kia piki atu koe i te rangi tuatahi 

I te rangi tuarua, e tae ki raro rā 

E uia mai koe, “ko te aha tēnei?” 

“Ko te pakipaki o te ao, ka maunu mai nei 

Ko te tāroi o te riri, e i” 

 

Ko Te Tai, ko Te Ataoterangi i mahue ake nei 

Whakapiri rā i a Te Whetuitetonga 

Atutahi mā Rēhua e i 

 

Ehara, e te hoa, he utanga kupu āu 

Nā rau o iwi, nā rau o tāngata 

Ka ngaro ngā iwi, ka rū te whenua 

Ka poua tāua, ngā pou tū noa 

I roto o Waimako, ka tōkia tō kiri 

I te tōmairangi whenua, i roto o Hokianga 

Ka timu ngā tai, ka mokaia hoki e i 

 

E titiro ana ahau, te puia tū noa 

I runga i a Heke, tineia kia mate 

Kia mate rawa hoki, kei tae hoki ake 

E mahara ana roto ki te kino rā ia 

Ka tauwehea nei e i

 

The lightning flashes in the sky 

Splitting in two over Tauwhare 

Assuredly a token of death 

The shadow of Whāro has been withdrawn 

My friend forgotten by me has departed 

 

His weapon drawn suddenly from his hand 

Haranui the priest, Uenukuwareware has heard 

One asks “what phase is it of the moon?” 

Is is Tangaroamua, the end of the Korekore nights 

You have vanished over the hill Raukawa 

Soaring gently towards the setting sun 

The waves of the western sea are moaning 

You journeyed by way of Whareana 

While toward the south the hills ran unbroken  

Lo! The seer has been lifted to Rona 

And is thus suspended 

 

Thrust open the door to the heavens 

That you may ascend the first heaven 

To the second heaven. And Arrived below 

Should you be asked “what is this?” 

It is the cynosure of the earth withdrawn thither 

He who made calm all strife 

 

Te Tai, Te Ataoterangi is left above 

In close company with Te Whetuitetonga 

Canopus with Antares!      

 

As for me my frined, I am burdened 

With the words of other peoples, other men 

Bereft are the tribes and the land trembles 

We are as the driven stakes standing bare 

At Waimako. Your skin is moistened 

By the heavy dew of Hokianga vale 

The tides are at lowest ebb, our fortunes too  

 

I observe the mist that stands 

Above Heke; clear it away 

Disolve it entirely that it may not recur 

For the mind recollects the evil 

That was happily removed

 

 

 

This mōteatea is a waiata tangi written by Pāpāhia from Te Rangi, and recorded around 1887.  The waiata was a lament to his brother Te Hūhū, who was a well-known chief of Te Rarawa. He was a descendant of Tarutaru and had died of natural causes.  It expresses imagery and symbolism about nature and celestial references that highlight the mana of Te Hūhū. Reference: Ngata, A.T. (2004), Nga Moteatea; The songs, Part One.