Ahurea

Cultural

Ngā Waiata o Te Rarawa

Ngā nekenekehanga

   

 

Kamuku kamuku kameke kameke 

Kamuku kamuku kameke kameke 

 

Kūmea kūmea e Te Rarawa Kaiwhare e 

 

Hikitia hikitia 

Ngā wawata 

Te mana motuhake 

Te tinorangatiratanga e 

 

Mai te riu o Hokianga 

Ki te Oneroa  

Ki te tereterenga 

O te huka i Hukatere 

 

Aha kūmea kūmea kūmea 

Aha tō waka Tīnana 

Tupuna Tūmoana 

Nā te hekenga i hora te tūāpapa 

 

I Te Moana-nui-a-Kiwa 

I te Moana-Tāpokopoko-a-Tāwhaki 

Ki te papa Tuputupu-Whenua 

I te pū o te ika 

 

I te Taihauāuru e 

Ngaru nui 

Ngaru roa 

Ngaru paewhenua 

Hara mai te toki o Te Rarawa Kaiwhare 

Hī auē hī!

 

To erase, to snub out 

To withdraw, to hang back 

 

Pull away, pull away Te Rarawa 

 

Uplift, uplift your aspirations 

Your ultimate prestige 

Your absolute sovereignty 

 

From the valleys of the Hokianga 

To Te-Oneroa-a-Tōhē 

To the flotsum foam of Hukatere 

 

Pull away, pull away 

Pull away your ancestral canoe Tīnana 

The ancestor Tūmoana 

The lineage of greatness 

Look to your ancestors who cleared the way 

 

From the great Pacific Ocean  

and the swelling seas of the Tasman  

To the spiritual earth of Tuputupu-Whenua 

To the essence of the fish 

 

To the shores of the west wind 

Great wave, long wave 

The wave that casts you ashore 

Bring hither the adze of Te Rarawa 

Come together, rise forth! 

 

 


 

 

This haka was written by Joseph Cooper of Te Waiāriki and Te Kaitūtae hapū during Te Rarawa Treaty negotiations which began in 2002.  Like his mother Dame Whina Cooper, he challenged the Crown about their ability and sincerity to fully erase the stigma that rested with them after the many breaches of Te Tiriti o Waitangi. In 2009, it was first performed as a pātere by a combined roopu of Panguru, Manganuiowae and Opononi students, then later revised and developed into a haka during the 2014 Te Rarawa Noho Taiao.  The rangi was arranged by Selena Bercic of Patutoka hapū.