Ahurea

Cultural

Ngā Waiata o Te Rarawa

Te mana o Te Rarawa

 

 

Ahakoa ngā hua a Papatūānuku 

Ka pioi tonu a Kupe  

Mō Hawaiki nui tonu 

Mahue a Tuputupu-Whenua 

Ki te Puna i te Ao Mārama 

 

Ka pū te ruha  

Ka hao te rangatahi 

Tū te mana o ngā hau e whā 

Te mana o Te Rarawa  

Te tino rangatiratanga 

Te mana o ngā hau e whā 

Te mana o Te Rarawa 

 

Rapua te Poutokomanawa 

Hoki ū ki a Te Rarawa 

Hokianga ki te pae o Warawara 

Toha mai te mātauranga 

Ka pū te ruha  

 

Ka hao te rangatahi 

Tū te mana o ngā hau e whā 

Te mana o Te Rarawa  

Te tino rangatiratanga 

Te mana o ngā hau e whā 

Te mana o Te Rarawa  

 

Hokinga mai ki te ūkaipō 

Ki te iwi ki te ahikā roa 

Ruia ruia tahia tahia  

Tuia ngā hapū katoa 

 

Ka pū te ruha  

Ka hao te rangatahi 

Tū te mana o ngā hau e whā 

Te mana o Te Rarawa  

Te tino rangatiratanga 

Te mana o ngā hau e whā 

Te mana o Te Rarawa  

 

Te mana o Te Rarawa 

Te mana o Te Rarawa

Regardless of the bounty of Papatūānuku 

Kupe still desired to return to Hawaiki 

He left behind Tuputupu-Whenua  

At Te Puna i te Ao Mārama  

 

Leave the old net to the side 

While the new net goes fishing 
Let the four winds be strong 

Let Te Rarawa be so 
Self-determining our way forward 

Let the four winds be strong 

Let Te Rarawa be so 

 

Search for the main support post 

Return to the foundation of Te Rarawa 

Hokianga and the steeps of Warawara 

Give freely your knowledge and wisdom 

 

Chorus 

Return to the bosom 

To the people, to the eternal home fires 
Sweep on, scatter (when perilous)  
Bring the hapū together (to unite as one front) 

 

Chorus

 

 

 

 

This waiata tautoko was written at a Te Rarawa waiata project wānanga at Waihou Marae in 2009 by Kim Campbell and Jasmine Pirini of Te Uri o Tai, Georgina Martin of Te Tao Māui, Wayne Te Tai of Ngāti Te Reinga and Wendy Henwood of Ngāi Tūpoto. Arranged by Wayne Te Tai, it captures the journey of Kupe to Aotearoa. He and his people were blessed to have found such a bountiful taonga, yet with all the hopes and dreams realised on this whenua, his desire to return to Hawaiki was even stronger. The situation is similar today where our people reap the fruits of their mahi away from te hau kāinga, yet often the pull to return home is greater. The ahikā or home people are here as a beacon to guide their whānau home to re-energise, re-connect and find solace, giving back their knowledge and skills to keep te hau kāinga strong and forever a place of inspiration.