Ahurea

Cultural

Ngā Waiata o Te Rarawa

Te Rarawa te iwi

   

 

Te Rarawa te iwi, e tū atu nei 

Whangatauatia te maunga  

E tuohu iho nei 

Te Tai o Whāro, te moana e 

Nei rā ngā reo karanga 

I te ao, i te pō 

 

Nō reira e ngā iwi, mārangaranga ake rā 

Pōwhiritia rā, te ope tūārangi 

Toro atu tō ringa, tō ringa aroha 

Kia harirū atu, kia awhi e 

 

Nō reira e ngā iwi, haere haere mai 

Mauria mai ngā mate, o te motu e 

Kia mihi atu hoki, kia tangi atu rā 

Ki a rātou kua riro, ki tawhiti nui 

 

Haere rā e ngā mate, haere rā koutou 

Takahia atu rā, Te Oneroa-a-Tōhē 

Ki tawhiti pāmamao, ki tawhiti roa 

Ki te Rerenga Wairua, haere rā 

 

Tēnā rā koutou, e ngā iwi e 

Kua tae mai nei rā, ki tēnei marae 

Tēnei Te Ōhākī, o ngā tūpuna 

Whakapono, tūmanako, te aroha e 

 

Māranga ake rā, ka tū tātou 

Hāpainga ake rā, ngā taonga tuku iho 

He taonga tūturu, he taonga aroha 

Kia mau ai tō mana, tō mauri e 

 

Tīhei mauri ora!

 

Te Rarawa the iwi stands before you  

Beneath our mountain of hospitality  

The tides of Whāro, the sounds of the sea  

Calling through the night, and day  

 

Therefore, to our tribes, arise 

Greet the distant travellers  

Stretch forth your hand of welcome 

And express your hospitality 

 

To the tribes who have arrived, welcome. 

Bring with you your loved ones from everywhere 

We acknowledge and cry for them  

As those that have been lost from us, to the place of spirits and souls 

 

Farewell to you oh loved ones, we salute you  

As you trek the beach of Tōhē  

To that distant place and beyond  

To the abode of spirits to the leaping place of departing souls, farewell 

 

Returning to you, the living  

Who have arrived at this Marae  

Here lies the legacy of our ancestors  

Truth, hope and true love 

 

Let us all rise and stand together  

Holding aloft the treasures of our forebears Treasures of great significance and love 

To sustain your mana and your mauri 

 

Tis’ the breath of life

 

   

 

This waiata was composed in the 1960s-70s by Haimona Snowden of Ngāti Rua hapū.  He was the principal tutor/kaitito for the Te Rarawa Māori Club at Roma Marae.  Haimona played an instrumental part in maintaining Te Rarawa roles and responsibilities through waiata.