Ahurea

Cultural

Ngā Waiata o Te Rarawa

Te rohe o Te Rarawa

 

 

Te rohe o Te Rarawa, Te Rarawa kaiwhare 

 

I tīmata te rohe o Te Rarawa  

Mai i Te Puna o Hokianga, Hokianga, Hokianga  

 

Ka turukinahia ki tōna awa 

Tae noa ki te rohe o Mangataipa  

I tū ana i te tau o Maungataniwha  

 

Mā konā ka haere mā runga  

Ngā pae maunga o Raetea  

Mai ki te rohe o Takahue 

 

Ka turukina i te awa o Pamapūria  

Tae atu ki Maimaru; ā ka tae ki Awanui 

 

I reira ka whiti atu ki te taihauāuru  

Ki Hukatere, ka titiro ki Te Reinga  

Ki Te Rerenga Wairua  

 

Ka poroporoaki ki a rātou mā  

Ka haere atu i tua o te ārai  

 

Ka huri tuarā, ka hoki mā runga 

I Te Oneroa-a-Whāro ā Tōhē 

Ki Ahipara ki Tauroa  

 

Ka whiti i te wahapū o Ōwhata tae atu  

Ki Whakakoro, ka tītiro  

Ki Te Kauae-o-Ruru-Wahine  

 

Roanga atu i te ākau o Mitimiti 

I ngā onepū o Mātihetihe me Te Rangi  

 

Tae atu ki Te Puna o  

Hokianga Whakapau Karakia  

 

Nā ka mau ngā pangataonga  

O Te Rarawa Kaiwhare

The boundaries of Te Rarawa 

 

Te Rarawa Iwi encompass the areas beginning from Hokianga 

 

Eastwards following the Hokianga River to 

Mangataipa, situated at the base of Maungataniwha 

 

Northwards along the ranges of Raetea to Takahue  

 

And following down the Pamapuria River to Maimaru, across to Awanui  

 

And westwards to Hukatere on the Ninety- 

Mile Beach 

Look toward Te Reinga to Te Rerenga Wairua 

 

We bid farwell to those who have gone beyond the veil 

 

Turn back towards Te Oneroa-a-Wharo 

Tohe, Ahipara southwards to Tauroa 

 

Continue towards the harbour of Ōwhata and Whāngāpē  

 

Along the coastline to Mitimiti to the sand-dunes of Matihetihe and Te Rangi 

 

Arriving back to Hokianga Whakapau Karakia 

 

Therefore you will capture the many interrelationships of Te Rarawa Kaiwhare

 

 

 

This waiata was written originally by Malcom Peri of Te Uri o Tai hapū as a Te Rarawa pepeha describing the Iwi boundaries for Te Rarawa in 2001.  It has since been adopted as part of the Te Rūnanga o Te Rarawa constitution.  The pepeha was then arranged by Sherry Pomare of Ngāti Manawa hapū and Charlton Te Wake of Ngāti Te Rēinga, Te Waiāriki hapū, for the Te Rarawa Noho Taiao in 2012 as a haka and a whakaeke.