Ahurea

Cultural

Ngā Waiata o Te Rarawa

Waimirirangi pātere

 

 

Ko Waimirirangi e  
Te whaea o Te Tai Tokerau  
Te riu o Hokianga 
Kei reira Whiria 
 

Te kawa o Rāhiri 
Ka moe a Waimirirangi i a Kairewa 
Ka puta ngā uri 
Haere-ki-te-rā, Tamatea 

Te Miringa, Pare, Whakarongo 
Taonui, Waetahi e 
 

Tokotoru hinga atu ki te parekura  

O Waimimiha  
Ko Ruarei  
Raparapa 
Te-Huaki-o-te-rangi e 

Ka moe a Pare  
Ki Te Rēinga tangata  
Ki Te Rēinga te maunga hirahira 
Waihou-a-rua te marae me te awa e  
 

Ko Waimirirangi te whare tupuna  
Ko te whare kai Pare Puna-o-te-ora   
Ka titiro atu au ki ngā taha tū mai  
Pūreirei, Pāpoto, Waipuna  

Ngā wāhi tapu o te hau kāinga e

Tis Waimirirangi 

A matriarch of the North 

In the cove of the Hokianga 

There stands Whiria 

The lore of Rāhiri (Te paiaka o te riri) 

Through the union of  

Waimirirangi and Kairewa came 

Haere-ki-te-rā, Tamatea, Te Miringa  

Pare, Whakarongo, Taonui and Waetahi 

Three of her progeny were taken in the massacre of Waimimiha, they were Ruarei, Raparapa, and 

Te-Huaki-o-te-rangi 

There is the union of Pare and Te Rēinga  

Te Rēinga is the rangatira 

Te Reinga is the maunga  

Waihou is the marae and awa  

The meeting house is Waimirirangi  

Pare Puna-o-te-ora is the whare kai 

I look out to my surroundings 

To Pūreirei, Pāpoto, and Waipuna the sacred burial sites of our home people

 

 

 

This waiata tangi was the work of many Waihou Marae members (Te Waiāriki, Te Uri o Te Aho, Te Waekoi, Te Whānau Moko, Parewhero, Ngāti Moroki, Ngati Te Reinga, Korotu and Kainga Mataa) at a 2007 wānanga at Whaiora Marae in Otara. This chant mimicks the ebb and flow of the Hokianga and is appropriate for any occasion.  The arrangement expresses the quality of the decendants who are scattered thoughout the Tai Tokerau and beyond.